Paslaugų teikimo taisyklės ir privatumo politika.

Įvadas

Šios Naudojimosi sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Interneto svetainėje Rvnski.store (toliau – „Svetainė“), kurią administruoja IV Nr.864333, (toliau – „Rvnski.store“) teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
– Naudodamiesi Rvnski.store paslaugomis Jūs (toliau – „Vartotojas“) patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Taisyklėmis bei įsipareigojate laikytis jų bei kitų LR teisės aktų.

Paslaugos

Rvnski.store suteikia galimybę svetainėje įsigyti internetinę svetainę, internetinės svetainės pritaikymą bei paruošimą naudojimui, internetinės svetainės priežiūrą, grafinį dizainą, video montavimo paslaugas (toliau – „Paslaugos“).

Vartotojo teisės

– Vartotojas turi teisę laisvai lankytis Svetainėje ir susipažinti su visa joje pateikiama informacija.
– Vartotojas turi teisę svetainėje pirkti publikuojamas Paslaugas, susipažinęs ir laikydamasis Taisyklių.

Vartotojo įsipareigojimai
Įsigydamas Paslaugas vartotojas privalo už jas atsiskaityti vienu iš Svetainėje numatytų būdų, fizinis asmuo turi nurodyti tikslų savo vardą, pavardę, adresą ir veikiantį savo el.pašto adresą, kad galėtų priimti informaciją apie užsakytas paslaugas. Juridinis asmuo turi nurodyti pavadinimą, įmonės kodą, vardą, pavardę, adresą ir veikiantį el.pašto adresą, kad galėtų priimti informaciją apie užsakytas paslaugas.

– Įsigijus Paslaugas vartotojas turi pateikti visą reikalingą informaciją, kuri reikalinga užsakytoms paslaugoms suteikti.
– Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis bei kitą konfidencialią informaciją. Vartotojas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis perleidus tretiesiems asmenims.

Rvnski.store teisės

– Rvnski.store turi teisę priimti apmokėjimus už Paslaugas iš vartotojų.
– Rvnski.store turi teisę siųsti vartotojams komercinius pasiūlymus įsigyti arba pratęsti Paslaugas ir reklamą Vartotojams, pateikusiems savo el.pašto adresą.
– Rvnski.store turi teisę informuoti visuomenę apie atliktus darbus pagal šį susitarimą, aktyvuotoje svetainėje patalpinant apačioje nuorodą į savo svetainę bei skelbiant informaciją apie atliktus darbus paslaugos pristatymo svetainėje;
– Rvnski.store neprisiima atsakomybės Svetainėje internete esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Rvnski.store nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja.
– Rvnski.store turi teisę atšaukti užsakymą ir gražinti lėšas, jeigu:
* Klientas nepateikia duomenų reikalingų užsakymui įvykdyti.
* Klientas reikalauja neįmanomų terminų užsakymui įvykdyti.
* Dėl apgavystės, buvo atšauktas mokėjimas (fraud).

Rvnski.store įsipareigojimai

– Rvnski.store, remdamasi šiomis taisyklėmis, užtikrina Vartotojams galimybę laisvai naudotis Svetaine.
– Rvnski.store įsipareigoja priimti vartotojų mokėjimus ir suteikti šiems Paslaugas pagal sąlygas, numatytas šiose Taisyklėse bei nurodytas Svetainėje prie kiekvienos Paslaugos.
– Rvnski.store įsipareigoja vartotojams įsigijusiems papildomas interneto svetainės tvarkymo paslaugas ir apmokėjusiems užsakymą laiku atlikti reikiamus darbus pagal suderintus terminus.
– Rvnski.store įsipareigoja vartotojams įsigijusiems interneto svetainės talpinimo paslaugą ir apmokėjusiems užsakymą kokybiškai teikti svetainės talpinimo paslaugą. kilus sutrikimams, nedelsiant į juos reaguoti, kad būtų atstatytas kokybiškas paslaugos veikimas.

Asmens duomenų apsauga ir privatumas

– Rvnski.store neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui.

Įsigijimo ir apmokėjimo tvarka

– Svetainėje visos kainos nurodomos eurais.
– Paslaugas vartotojas gali įsigyti Paslaugos užsakymo puslapyje pasirinkdamas reikiamas Paslaugas bei atlikdamas užsakymą.
– Visi apmokėjimai svetainėje atliekami atsiskaitymų partnerio UAB „EVP International“ (paysera.lt) banko sąskaitą. Apmokėjimo momentu laikomas momentas, kai pinigai pasiekia Rvnski.store banko sąskaitą.

Autorinės teisės

– Draudžiama kopijuoti, redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti bet kokį Rvnski.store svetainėje esantį turinį (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato LR teisės aktai.

Taisyklių atnaujinimas ir pakeitimai

– Rvnski.store pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.

Baigiamosios nuostatos

– Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
– Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.